Navigace

Obsah

Co skrývá domeček?

V sukoradské kronice je uvedena následující událost,která se v obci oderála na jaře roku 1933. Před bližším seznámením, malá poznámka: Ve 20. letech minulého století byla v celé republice vyhlášena akce školního spoření dětí. Tato myšlenka byla podpořena i Kampeličkou, která věnovala všem školním dětem vkladní knížky se základním vkladem 5 Kč. V jednotlivých školách pak byly děti různě motivovány k soutěživosti a vzbuzována v nich chuť ke spoření. V sukoradské škole byla tato otázka vyřešena velmi originálním způsobem. V hodinách ručních prací děti z prkének a dalších materiálů vyrobily, omalovaly a nalakovaly domečky, které měly ve střeše otvor pro vhazování mincí. Každé dítě mělo svůj domeček. Z nich pak ve třídě vytvořily vesničku, kterou nazvaly  "Spořilov".  Děti pak každý haléř nosily, jak říkaly "do baráčku" a pan učitel jim vklad zapsal do vkladového listu.

Toto snažení vyvolalo zvlášní údálost, citováno z kroniky:

"12. dubna přijeli do školy z Prahy ing. Čech, ředitel Elektajournalu Pečený a redaktor Kučera, aby si prohlédli ve zdejší škole umístěný dětský "Spořilov", originální to dětskou střádálnu vyrobenou hochy při řučních pracech výchovných. Na vyzvání Ústřední jednoty hospodářských družstev měli celý Spořilov zfilmovati, aby jako nový propagační film žákovského spoření byl již promítán     na jarní hospodářské výstavěv Praze. Ve škole prodebatovány a smluveny veškeré podrobnosti a sjednán den, kdy se započne s filmováním. Ve dnech 3. a 4. května filmovalo se v Sukoradech a sice zmíněný Spořilov. Na základě libreta zpracovaného ing. Čechem brány scény na návsi, před školou, v Borku, ve třídě, na zahradě a jinde. Film má titul "Domeček" a zdařil se, jak na hospodářské výstavě při jeho prvním promítání bylo zřejmo."

Tolik uvádí kronika.

Film, jak se dozvíte dále, se bohužel v archivu České televize nedochoval a patří k těm zatím ztraceným. Pokud by někdo z čtenářů tohoto článku věděl o něm bližší informaci, prosím sdělte ji na obecní úřad v Sukoradech. Děkujeme