Navigace

Obsah

                        Historie v datech

Obec Sukorady leží na místě dřívějšího rozsáhlého lesa, jež museli první obyvatelé vykácet.
Vznik názvu = Suky – raditi = dělati něco se dřívím = káceti
První budovou byla sukoradská tvrz při toku potoku Klenice, je dosud ještě patrná.
1780 - odhalení sochy sv. Václava
1877 - zřízena školní budova ( odbouráním obecního špýcharu )
1884 - postavena kruhová cihelna
1891 - založen hasičský sbor ( 1890 koupena hasičská stříkačka )
1905 - postavena místní vlaková dráha
1910 - založen spořitelní a záložní spolek (Reifainsenka)
        - založen ochotnický spolek
        - založena obecní lidová knihovna ( z výnosu ochotnického divadla nakoupeny knihy )
27.7.1914 - mobilizace místních občanů
28.10.1918 - návrat vojáků
Jaro 1919 - první obecní volby
16.2.1921 - první sčítání lidu v republice Československo (335 obyvatel)
17.9.1921 - založen ochotnický spolek Vojan
květen- červen 1926 - povodně ( pršelo 1030 hodin )
1927 - první informační schůzka ( elektrifikace)
10.4.1928 - započata elektrifikace
21.6.1928 - začalo se svítit
28.7.1928 - požár lesa v Borku
leden-duben 1929 - kruté mrazy ( -38 C )
4.11.1930 - vypukl požár v mlýně v Matrovicích
leden 1931 - vykáceny kaštany podél silnice (z důvodu asfaltování)
červenec 1931 - začalo asfaltování silnice Mladá Boleslav – Jičín
srpen- říjen 1931 - asfaltování silnice v Sukoradech
21.5.1933 - odhalen pomník padlých
20.6.1934 - stavba hasičské zbrojnice
14.9.1934 - zavěšen zvon do nové hasičské zbrojnice
1935 - stavba nového hostince
29.4.1935 - odstranění staré dřevěné zvonice
červenec 1935 - župní hasičský sjezd
29.12.1935 - ustaven výbor CPO (civilní protiletecká ochrana)
1936 - prohlubování Klenice
1.9.1936 – založena druhá třída ve škole ( moc dětí na jednu – 66 )
prosinec 1937 - nová kampelička
1946 - oprava obecní kovárny
        - oprava veřejného osvětlení
březen 1946 - rozvodnění Klenice
29.11.1947 - začala stavba sběrny mléka
9.5.1948 - odhalena druhá část pomníku
23.12.1950 - založení JZD¨
1958 - založena skupina Československého červeného kříže
1958 - 1960 – výstavba kravína
1959 - nová kancelář MNV ( u Holoubků čp. 15 )
1962 - výstavba čtyřřadového kravína v Husí Lhotě
1964 - nový mandl uveden do provozu
1.9.1966 - zavřena škola ( nedostatek žáků )
1966 - staví se nová hasičárna za školou
1967 - zřízena prodejna potravin ( ve škole )
1969 - nová cesta v Martinovicích
1970 - 1971 – nová prodejna Jednoty ( svépomocí )
1972 - 1976 – opravy obce
1973 - úprava školy na úřadovnu MNV 
        - dokončena stavba kanceláří JZD
1975 - čekárna v Martinovicích
1975 - 1976 – čekárna v Sukoradech
1979 - úprava prodejny Jednoty a pohostinství
1982 - šachty obecní kanalizace
        - podlaha tělocvičny
        - oprava veřejného osvětlení
1983 - oprava místního rozhlasu
1984 - požár v kravíně ( 28.4. v 10.30 hod )
prosinec 1984 - otevření společenské místnosti Mysliveckého sdružení Bor
1990 - volby obecního zastupitelstva (24.11.), vrácena samostatnost obce 
        - založena místní Obec baráčníků
1991 - začala stavba vodovodu
červenec 1992 - připojení na vodovodní síť
říjen 1994 - vodovod dokončen 1. etapa
1996 - rozšíření telefonního vedení
        - přestěhování obecního úřadu ze školy do kampeličky
        - začala 2. etapa stavby vodovodu 
        - uzávěr skládky v cihelně
1998 - ukončena stavba vodovodu
1999-2003 - územní plán obce 

2004  -     úprava hřiště (1.etepa)

                        úprava obecního domu – dům služeb (kadeřnictví,masáže,pedikúra)

2005 -      úprava hřiště (2.etepa)

         -        rozšíření veřejného osvětlení  

          -       oprava plotu kolem obecního úřadu  (1.část)

2006  -    oprava střechy obecního domu – pohostinství

          -     oprava plotu kolem obecního úřadu (2.část)

2007  -    oprava fasády obecního domu – pohostinství včetně hydroizolace zdiva 

2008   -   oprava střechy obecního domu – nová hasičárna

           - zřízení místa pro Czech POINT

          -  pořízení vybavení  dětského hřiště

          -  rozšíření osvětlení v Martinovicích

2009 -  rozšíření místa pro Czech POINT

2010 -  oprava komunikace v Martinovicích

         -  restaurování Sochy sv. Václava (dotace z fondu a kultury památek Středočeského kraje)

         -  rozšíření veřejného osvětlení v Sukoradech

         - povodeň  14. 8. 2010 

         - povodeň  28. 9. 2010