Navigace

Obsah

služby, firmy, řemesla

AUTOZÍTKA s.r.o.

Bližší informace na http://www.autozitka.cz/

Jan Bartoň AKUtechnika

Bližší informace na http://www.akutechnika.cz

JOKAVA

Výroba a montáž kuchyňských linek na míru z lamina, dřeva popř. kombinace
Restaurování nábytku z masivu
Výroba vestavěných skříní
Výroba reklamních cedulí vč. ruční malby
Široká nabídka postelí,stolů, židlí a ostatního nábytku z masivu.

PAPÍRNICTVÍ Helena Novotná

Prodej školních a kancelářských potřeb.

SPOTR CENTRUM BV Import

Prodej sportovního oblečení a doplňků

obchody, velkoobchody

Potraviny

Nově otevřené potraviny

služby, firmy, řemesla

CS CARGO

Skladovací prostory

hostince

Pizza Sukorady

Hospůdka, kde točí pivo z tanků
Na jídelníčku pizza a drobné pochutiny k pivu, vínu i nealkoholickým nápojům.

hrady

VALEČOV

Hrad se nachází nedaleko Mnichova Hradiště. Vlakem tedy dojeď až tam a dále se vydej pěšky směrem pod dálnici po turistické značce. Rozhodně stojí za vidění i Drábské světničky, které jsou od hradu Valečov několik málo km naprosto jedinečným prostředím. Po cestě narazíš ještě na zbytky hrádku Klamorna a velice zajímavou vyhlídku.


Málokdo ví, ale je to fakt, že u Valečova se též nachází dnes již zaniklá skalní ves. Ta byla opětovně vykopávána a vynášena na povrch v osmdesátých letech minulého století skupinou historických šermířů, trampů a přátel Valečova. Dokonce zde tito lidé pobývali a trávili svou dovolenou. Hodně práce s údržbou hradu i této vesničky bylo oceněno v roce 1990, kdy byli tito lidé vyhnáni na popud místního úřadu Boseň a následně sem byl umístěn i správce.
Do této doby uklizený hrad byl oplocen a hlídán psy. Po psech se také nacházely exkrementy na všech prostorách hradu. Vzešly i návrhy na odkoupení objektu do správy těchto milovníků Valečova, ale byly razantně zamítnuty. Tak bylo zničeno dílo cca 50 lidí, kteří zde po dobu pěti let investovali své úspory do oprav zábradlí, zdiva a dalších "pomůcek". Dnes již není hrad tak pěkný a my víme proč. Na kdysi volně přístupném hradě, ke kterému jsme dělali průvodce za dobrovolný poplatek, dnes zaplatíte vstupné a dozvíte se zhruba třetinu toho, jak probíhal život na této fortifikaci v historickém období. Tehdy jsme provázeli i po skalní vesničce, kde ke každému z osmadvaceti objektů, jsme podávali výklad, který stál na solidních závěrech historiků, kteří se opírali o zdejší nálezy. A věřte, těch nálezů nebylo málo. Dnes jsou umístěny v muzeích a archivech. No nic, při návštěvě místa vzpomeňte na lidi, kteří zde pracovali jen z nadšení a s ohromným elánem.

ostatní sporty

divadla

Budova Městského divadla

Městské divadlo Mladá Boleslav

Pokladna divadla je otevřena půl hodiny
před začátkem představení.

penziony

Motorest Švandrlíková

Najdete zde
Obchod
Restauraci
Ubytování
Bowlig
Bližší informace http://www.motorest.mladoboleslavsko.com

zdravotnická zařízení / nemocnice

Praktická lékařka pro děti Březno

Lékařka : Mudr.Magdalena Hallová
Praktický lékař pro děti a dorost
Homeopatie

Sestra: Ivana Hůlková

Poradna pro kojence
ÚT 10:30 - 13:00

Pohotovostní služba : 326742700

Praktická lékařka pro děti Dolní Bousov

Lékařka: Mudr. Magdalena Hallová
Praktický lékař pro děti a dorost
Homeopatie
Sestra: Ivana Hůlková

Poradna pro kojence : ST 13:00 - 15:00

Pohotovostní služba: 326742700

Privátní stomatologická péče Kosmonosy

Lékař: Mudr. Jiří Marx

Akutní případy : 7:30 - 9:00
Ordinační hodiny dle objednání

zříceniny, tvrze

Chvistonosy

Chvistonocy ležely 10 km severovýchodně od Mladé Boleslavi

Ve 14.století je zde doložen rod Horských z Chvistonos. Petr Horský z Chvistonos se připomíná v letech 1373 až 1408. K jeho potomkům patřil Petr, který v r. 1415 prodal statek svému bratru Zdeňkovi, který se zde uvádí ještě r. 1420. Na sjezdu šlechty boleslavského kraje v Nymburce r. 1440 je doložen Vítek z Chvistonos. Po posledním, blíže nejmenovaném zemanovi z Chvistonos, který zemřel před r. 1476, zůstaly tři dcery. Jejich poručníkem byl Mikuláš Okáč z Bříšťan. Chvistonosy připadly třetí z nich, Elišce, která byla ještě v 80.letech 15. století v poručenství svého strýce Heřmana Norýčky z Břežan. Od ní se dostaly Chvistonosy, připojené k Obrubcům, do držení Jana Ceteňského.
R. 1519 se Chvistonosy připomínají jako tvrz s pustým dvorem. Podobně další zprávy z let 1529 a 1576 uvádějí tvrz a též poplužní dvůr jako pusté. R.1583 se Chvistonosy již vůbec nepřipomínají. Po zániku byla ves součástí mladoboleslavského panství.
Do dnešní doby se z tvrze zachovalo výrazné vodní tvrziště, nacházející se nedaleko obce Martinovic. V listnatém lese severovýchodně od obce je zachován dvojdílný areál opevnění. Jádrem celé tvrze je vnitřní plošina, ke které přiléhá druhý pahorek, definovatelný jako předhradí. Kolem celé tvrze byly vybudovány ochranné příkopy s venkovními valy, dodnes z velké části dobře zachovalé.


autobusové zastávky

Autobusová zastávka směr Jičín - Mladá Boleslav

Jízdní řády : http://jizdnirady.idnes.cz/autobusy/spojeni/

Autobusová zastávka směr Mladá Boleslav - Jičín

Jízdní řády:
http://jizdnirady.idnes.cz/autobusy/spojeni/

vlakové zastávky

Foto historické lokomotivy

Nádraží Dlouhá Lhota

Jízdní řády:
http://jizdnirady.idnes.cz/vlaky/spojeni/

obecní / městské úřady

Stavební úřad (Městys Březno)

Obec Sukorady patří ve stavebních záležitostech pod stavební úřad v Městysi Březno.
Vyřizuje : p. Jaroslav Hruška tel.: 326399732

Magistrát města Mladá Boleslav

Úřední hodiny dle budov naleznete na
http://www.mb-net.cz/?page=cz,uredni-hodiny

zdravotnická zařízení / nemocnice

Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav

Odkaz na oddělení:
http://www.klaudianovanemocnice.cz/oddeleni.html

obecní / městské úřady

Obecní úřad Sukorady

Budova obecního úřadu - postavena v roce 1937, původně sloužila jako KAMPELIČKA a od roku 1996 je zde obecní úřad, v roce 1998 rekonstruována střecha a v roce 2002 úprava kanceláře a knihovny.

Starostka: Jana Pečová

památky

Před restaurováním

Socha sv. Václava

Socha sv. Václava - odhalena roku 1780 a rekonstruována v roce 1998 a 2010

I. Lokalizace památky
Kraj: Středočeský
Obec: Sukorady
Bližší určení místa: v parčíku při hlavní silnici
Název památky: socha sv. Václava s podstavcem
Rejstříkové číslo památky: 28491/2 – 1747

II. Údaje o památce
Datování: 1780
Autor: neznámý
Materiál: málo odolný, žlutý, jemnozrnný pískovec z pojizerské oblasti
Rozměry: socha: výška 130 cm, šířka 80 cm, hloubka 38cm
sokl: výška 196 cm, šířka83cm, hloubka 60 cm


III. Popis památky
Socha sv. Václava v typickém postoji s praporcem a štítem s orlicí. Dvoustupňový podstavec zdobený volutami, v kazetě přední strany reliéf sv. Vojtěcha,nad reliéfem 17 80 na zadní straně nápis
" Ke czti a chwale Bozi
gest wizddwyžena
nakladem obce zdegssi"zříceniny, tvrze

Sukoradská tvrz

„Kopeček" - místní užívaný název


První písemný doklad o Sukoradech pochází poměrně až z pozdního období.
Na Sukoradech sídlil zemanský rod, který se podle tohoto místa i psal. Václav
ze Sukorad se připomíná v roce 1420 ve spojitosti s hradem Bezdězem, kde mohl být i jeho purkrabím. Znovu se připomíná v roce 1425, kdy se psal rovněž predikátem z Charvátců. Archeologické nálezy ze zdejšího tvrziště však dokládají její existenci už ve 14. století. V polovině 15. století byli držiteli této tvrze Lapačkové ze Sukorad , jmenovitě v roce 1468 Jindřich. Jeho potomek Jiří již sídlil na tvrzi v blízkém Březně.
Na druhé sukoradské tvrzi v roce 1457 sídlil Jan Lapačka ze Sukorad, který ji koupil od Kateřiny z Kosořic. Připojením k Březnu ztratila tato tvrz význam a zanikla.
Roku 1541 jeden díl vsi patřil k sousedním Matrovicím.V roce 1543 jsou zde uváděny dvě pusté tvrze. Jako příslušenství skašovské tvrze se ves připomíná v roce 1660, potom připadla k březenskému panství.
Ze starší tvrze je do dnešní doby zachováno viditelné tvrziště na levém břehu Klenice východně od kraje obce.V blízkosti mostu ke Dlouhé Lhotě se nachází výrazný pahorek, obklopený podkovovitým příkopem a venkovním valem. Nalezený archeologický materiál z prostoru této tvrze lze datovat přibližně do 14. a 15. století.
Druhá, patrně mladší tvrz je v dnešní době již zcela zaniklá. Stávala ve střední části vsi, východně od obnovené vodoteče, vedoucí od severu k jihu do Klenice. Východně od vodoteče a na jižní straně přetínající silnice je novostavba čp. 4, zaujímající místo dnes zbořeného dvora. Jeho menší díl zasahoval do prostoru východnějšího stavení čp. 63 a do prostoru zahrad na jih. Tvrz, podle místního podání srub, stávala na jižní straně dvora. K jeho opevnění mohl náležet dnešní rybníček na toku vodoteče.mohyly, památníky

Pomník padlých

Pomník padlých - žulový pomník s dvěma vsazenými mramorovými deskami černé barvy. Věnovaný obětem I. a II. světové války. 1. deska odhalena 21.5.1933 , 2. deska odhalena 9.5.1948