Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení občanům - zeleň

 

Oznámení občanům

V brzké době přistoupíme k plánovanému ošetření zeleně (většina lip a topolů) v naší obci, v některých lokalitách dojde i na kácení, které je z hlediska dendrologa nezbytné s ohledem na bezpečnost osob (prostřední  lípa u nové hasičárny, lípa u Klumparů na trojúhelníku) popřípadě je zde zamýšlena celková revitalizace území (za pomníkem), dále dojde k odstranění dvou jalovců a jednoho smrku  u silnice I/16 v úseku mezi čp. 4 a čp. 27, kde bude následně zeleň obnovena, záměrem je zde vysázení aleje podél silnice. Dále dojde k dosázení stromoví mezi lípy u sv. Václava, aby tyto již značně poškozené a přestárlé lípy mohly být v následných letech vykáceny bez újmy na množství zeleně v obci. V neposlední řadě dojde k vysázení dvou stromů nižšího vzrůstu cca 8 m k nové hasičárně, aby i zde mohly následně dojít k pokácení lip, které jsou na hranici své životnosti, a hlavně výsadba bude provedeme mimo vedení inženýrských sítí, aby nedocházelo ke kolizi.

 

Vyvěšeno: 19. 2. 2019

Datum sejmutí: 31. 3. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět